Regulamin

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Każda osoba może przeglądać zawartość Serwisu, lecz z chwilą dokonania zamówienia, rejestracji w serwisie lub innej czynności, osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte tu postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Właścicielem i administratorem Serwisu 526pomyslow.pl jest Kamil Zalewski.

Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

 

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Użytkownikiem serwisu, a Sprzedającym zwanym dalej administratorem.

 

Rejestracja i użytkowanie Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email, posługiwania się nim oraz posiadania programów koniecznych do korzystania z zakupionego produktu.

 

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na niewykorzystywanie zawartości serwisu w celach nielegalnych.

 

 

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

- Przedmiotem sprzedaży serwisu jest ebook: Zrób to na 69 sposobów.

- Wszelkie produkty cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną poprzez adres email, który użytkownik podał przy zakupie produktu lub usługi

- Pod pojęciem 'ebook' należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 i ebooki mogą zawierać poza tekstami - grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).

 

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

- Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodni

- W celu złożenia zamówienia kupujący, powinien podać dane, widoczne w formularzu zakupu, niezbędne do wysyłki produktu lub usługi.

- Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym, co umożliwi sprzedającemu prawidłową realizację zamówienia.

- Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez kupującego, o czym kupujący zostanie poinformowany poprzez wiadomość email. Wysyłka produktu lub usługi następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe sprzedającego.

- Złożenie zamówienie, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

- Wszelkie płatności w serwisie 526pomyslow.pl przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

- Sprzedający realizuje zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie od 1 do 7 dni roboczych od daty otrzymania zapłaty na konto bankowe.

 

 

 

DANE OSOBOWE

- Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników i klientów Serwisu 526pomyslow.pl w procesie zamawiania produktu lub usługi, przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia, archiwizacji oraz jeśli kupujący wyraźni na to zgodę w celach marketingowych i informacyjnych.

- Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych

- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika lub klienta serwisu 526pomyslow.pl

 

 

 

REKLAMACJE I ZWROTY

W przypadku zwrotu lub reklamacji należy, kontaktować się z administratorem serwisu poprzez kontaktowy adres email.

- Produkty fizyczne – W tym książki, gadżety, ubrania i inne produkty fizyczne. Użytkownik ma prawo do zwrotu takiego produktu, w nienaruszonym stanie w ciągu 14 dni od daty zakupu. W tym celu musi zgłosić reklamację na email kontaktowy. W odpowiedzi dostanie formularz, który należy wypełnić, podpisać, zeskanować i odesłać na kontaktowy adres email. Zwrot pieniędzy nastąpi na konto bankowe, z którego był dokonany zakup w ciągu 14 dni, po otrzymaniu podpisanego dokumentu wraz z produktem, którego dotyczy reklamacja. W przypadku widocznych śladów użytkowania reklamacja nie będzie rozpatrzona.

- Produkty cyfrowe – Dotyczy ebooków, nagrań MP3 i innych produktów cyfrowych, które użytkownik pobiera bezpośrednio na dysk swojego komputera. Produkty cyfrowe w tej formie, nie podlegają reklamacji. Serwis, nie jest w stanie skontrolować, czy po reklamacji użytkownik, mimo wszelkich deklaracji faktycznie usunie produkt z dysku czy nie. W związku z tym, proszę o dokładne przemyślenie zakupu danego produktu cyfrowego. Nie dotyczy to produktów z wyższej kategorii cenowej (powyżej 100 zł) oraz kursów i szkoleń online.

- Kursy i szkolenia online – Produkty cyfrowe, które znajdują się na serwerach administratora lub pod jego stałą kontrolą. Użytkownik ma prawo do zwrotu takiego produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu. W tym celu musi zgłosić reklamację na email kontaktowy. W odpowiedzi użytkownik dostaje formularz, który należy wypełnić, podpisać, zeskanować i odesłać na kontaktowy adres email. Zwrot pieniędzy nastąpi na konto bankowe, z którego był dokonany zakup w ciągu 14 dni, po otrzymaniu podpisanego dokumentu. Po sfinalizowaniu reklamacji użytkownik kursu, traci do niego pełny dostęp.

- Usługi o charakterze coachingowym, konsultacje indywidualne, szkolenia na żywo i inne świadczenia o charakterze indywidualnym z Twoim osobistym udziałem nie podlegają reklamacji.

 

W przypadku produktów cyfrowych, które użytkownik pobiera na dysk, serwis zaleca stworzenie kopii zapasowej produktu. W przypadku utracenia produktu cyfrowego administrator może wysłać go ponownie, ale nie ma też takiego obowiązku.

 

 

 

PRAWA AUTORSKIE I UŻYTKOWANIE

- Użytkownik ma prawo do przechowywania kopii swojego produkt na komputerze lub innych nośnikach, które dają mu możliwość korzystania z danego produktu, w przypadku produktów cyfrowych.

- Niedozwolone jest rozpowszechnianie produktów, tworzeni kopii, wykorzystywania w nielegalny sposób, modyfikowania, udostępniania, sprzedawania. Niedozwolone jest również dystrybuowanie, reklamowanie produktów w celach komercyjnych i promocyjnych.

- Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie na własny użytek.

- Produkty, usługi, treści, grafika, logo, itp. zawarte w serwisie 526pomyslow.pl objęte są ochroną praw autorskich, użytkownik korzystający z produktów z niniejszego serwisu zobowiązany jest do przestrzegania tych praw.

- Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści, produktów i usług umieszczonych w Serwisie nie będzie usuwał informacji o ich autorze, które umożliwiają identyfikację dzieła podlegającego ochronie.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użytkownicy, którzy dokonali zakupu w serwisie 526pomyslow.pl i są zapisani na darmową usługę newslettera mogą otrzymywać zniżki na kolejne produkty i usługi.

Serwis 526pomyslow.pl przeznaczony jest głównie dla osób pełnoletnich, korzystając z serwisu deklarujesz, że masz ukończone 18 lat.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych produktów lub usług, dodawanie nowych produktów lub usług czy też wycofywanie istniejących.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie serwisu, w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

 

 

Strona 526pomyslow.pl jest własnością serwisu christiandreamayer.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych